Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Audio forenzika

koje će održati prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović, profesor na Zavodu za Elektroakustiku FER i

dr. sc. Sanja Grubeša, post. doc. na Zavodu za Telekomunikacije FER

utorak, 13. lipnja 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

U predavanju će biti prikazana organizacija rada u laboratoriju za audio forenziku: od zaprimanja materijala-dokaza, njihove analize do analize snimki svjedoka ili optuženika za koje se traži vještačenje.

Hrvoje Domitrović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu 1981., magistrirao 1987.,a doktorirao na FER-u 1997. godine disertacijom iz područja evaluacije kvalitete audio sustava s perceptualnim kodiranjem. U sedmom desetljeću 20. stoljeća pohađa i završava osnovnu i  srednju glazbenu školu "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu s glavnim predmetima violoncello i fagot. Od 1982. radi u tvornici "Nikola Tesla" u Zagrebu na razvoju sklopova i uređaja za digitalni prijenos govora. Od 1986. do 1991. godine radi na Hrvatskom radiju kao glavni inženjer zadužen za uvođenje digitalne audiotehnike u radiodifuziju zvuka. Od 1991. godine radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na Zavodu za elektroakustiku gdje drži nastavu iz područja akustike i audiotehnike. Područje znanstvenoistraživačkog rada pokriva prostornu akustiku, zaštitu od buke i digitalnu radiodifuziju zvuka. Prof. Domitrović je jedan od četiri pokretača i osnivača Hrvatske sekcije Audio Engineering Society-a, te njen predsjednik od 1997. do 2000. Član je ELMAR (Hrvatsko društvo Elektronika u pomorstvu), ASA (Acoustical Society of America), EAA (European Acoustical Association) i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Predsjednik je tehničkog odbora E-TO 100 (Audio, video i multimedijski sustavi) pri HZN-u. Sudjeluje u međunarodnim programskim odborima znanstvenih konferencija, član je dvaju uredničkih odbora znanstvenih časopisa te sudjeluje kao recenzent u većem broju inozemnih časopisa.

Sanja Grubeša rođena je 23. prosinca 1980. godine u Rijeci. Nakon završene osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Delnicama, srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Zagrebu u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, gdje je maturirala 1999. godine. Iste godine upisala je Fakultet elektrotehnike i računarstva, na kojem je 2004. diplomirala na Zavodu za elektroakustiku kod mentora prof. dr. sc. Hrvoja Domitrovića na temi ''Simulacija širenja zvuka u prostoru''. Od 2004. do 2015. godine radi na Zavodu za elektroakustiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva kao znanstveni novak. U srpnju 2011. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom ''Optimizacija parametara bukobrana numeričkim postupcima''. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti i polju elektrotehnike izabrana je 14. veljače 2013. godine. Od 01. listopada 2015. godine radi na projektu ''Komunikacije usmjerene čovjeku u pametnim mrežama’’.

 

 

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Trendovi iz domene računalnog kriminaliteta

koje će održati Nikola Protrka, univ.spec.inf., struč.spec.krim,

viši predavač na Visokoj policijskoj školi
srijedu, 10. svibnja 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 

 

Predavanje će dati prikaz raznih tema koje spadaju u domenu kaznenih djela računalnog kriminaliteta ili zaštite osobnih podataka na internetu.

Cilj je predavača podizanje svjesnosti o pitanju anonimnosti online a prezentirati će se najčešći načini zlouporabe računalnih sustava, kao i preporuke za podizanje razine samozaštitnog ponašanja. Prikazat će se također i opcije First Responder-a u slučaju otkrivanja nedozvoljenih aktivnosti, kako bi se maksimalno sačuvali elektronički tragovi koji na sudu mogu postati elektronički (digitalni) dokazi.

 

 

Nikola Protrka radi na Visokoj policijskoj školi te je nositelj i izvoditelj nastave kolegija Forenzika digitalnih dokaza, Kriminalistička metodika - složeniji slučajevi i Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta. Izabran je u nastavno zvanje višeg predavača.

Kao gost predavač sudjeluje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu - Pravnom fakultetu, kolegij Pravna informatika te na visokom učilištu Algebra sudjeluje u nastavi iz kolegija Sigurnost, privatnost i etičnost digitalnih podataka. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu imenovan stalnim sudskim vještakom za informatiku. Voditelj podružnice elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije i informatika Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.

Objavljuje članke u znanstveno-stručnim časopisima i knjigama u području elektroničkih (digitalnih) dokaza, kibernetičkog kriminaliteta (cybercrime), računalnog kriminaliteta, računalne sigurnosti, zaštite osobnih i poslovnih podataka i informacijskih sustava te raznih vrsta ICT vještačenja.

 

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Korištenje refleksivnih pokreta očiju za brzu biometrijsku provjeru autentičnosti korisnika

koje će održati mag.ing. Ivo Sluganović

student treće godine doktorskog studija računalnih znanosti na Sveučilištu Oxford,
srijedu, 19. travnja 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
Tehnologija za praćenje pokreta očiju u posljednjih nekoliko godina postala je iznimno popularna kao sučelje između korisnika i mnogih elektroničkih uređaja. Obzirom da su oči brze, responzivne i da u sebi sadrže informacije jedinstvene svakom pojedincu, analiza značajki pokreta očiju naročito je atraktivna za provjeru autentičnosti korisnika koja ne mora zahtjevati veliki napor.
 
Ovaj rad temelji se na ideji da, iako većinu pokreta očiju radimo svjesno, određeni se refleksivni pokreti očiju mogu predvidljivo potaknuti specifičnim vizualnim stimulusima te precizno mjeriti.
U njemu predstavljamo interaktivni vizualni stimulus koji učinkovito izaziva takve refleksivne pokrete i podržava računanje pouzdanih biometrijskih značajki u periodima od svega nekoliko sekundi, bez zahtjevanja da korisnik pamti ikakve podatke ili izvršava kompleksne misaone radnje kao što je to često slučaj sa sustavima provjere autentičnosti.
Dodatno, ovakav se stimulus može učiniti jedinstvenim tijekom svakog pokušaja provjere autentičnosti i na taj način uklopiti u biometrijski sustav koji podržava upit-odgovor tip protokola.
Ovo nam omogućuje da spriječimo napade u kojima napadač jednostavno ponovi jednom snimljen pokušaj provjere autentičnosti, što je najčešći smjer zaobilaženja srodnih sustava.
 
Evaluacija performansi i sigurnosnih svojstava sustava pod nekoliko scenarija napada pokazuje da predloženi sustav premašuje rezultate koje su postigli raniji sustavi temeljeni na pokretima očiju, kako po manjim greškama, tako i po brzini provjere autentičnosti.

 

mag. ing. Ivo Sluganović student je treće godine doktorskog studija računalnih znanosti na Sveučilištu Oxford.
Njegovo trenutno istraživanje iz provjere autentičnosti korisnika ima za cilj iskoristiti specifičke karaketistike ljudske neurofiziologije kako bi se dizajnirali sustavi koji su ujedno sigurni i jednostavni za korištenje.
 
Prije odlaska na Oxford, Ivo je završio FER (Obradba Informacija), bio na praksama u Facebooku i Googleu te pokrenuo startup poduzeće Vibby.
 
Ivo će nam u svom predavanju prezentirati dio svog dosadašnjeg istraživačkog rada, prezentiranog na ACM CCS 2016 konferenciji, jednog od najznačajnijih svjetskih konferencija u području sigurnosti sustava.

 

Preuzimanje prezentacije predavanja

Javna predavanja 2016./2017.

 

Centar informacijske sigurnosti u suradnji s poznatim stručnjacima iz Hrvatske i svijeta održava niz javnih predavanja na temu informacijske sigurnosti.

U nastavku pogledajte predavanja koja su do sada održana.

 

Održana predavanja:

 1. Što se skriva u fotografijama?
  • Predavač: dr.sc. Dijana Tralić, Zavod za radiokomunikacije, FER
  • Datum: 20.04.2016.
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 2. Moć forenzičkih alata
  • Predavač: Dr.Sc.E.E., EnCE Damir Delija, tehnički direktor odjela za digitalnu forenziku, INSig2
  • Datum: 19.05.2016.
  • PPT prezentacijapreuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 3. Spašavanje oštećenih podataka
  • Predavač: Mag.Ing. Viktor Kvaternjak, junior reverse engineer, ReversingLabs
  • Datum: 16.06.2016.
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 4. Zašto vjerovati kriptografskim protokolima?
  • Predavač: doc. drsc. Ante ĐerekZavod za elektronikumikroelektronikuračunalne i inteligentne sustaveFER
  • Datum: 28.09.2016
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanjayoutube
 5. Kome treba revizija informacijskog sustava, što ona može, a što ne može otkriti?
  • Predavačprofdrsc. Mario SpremićEkonomski fakultet, Zagreb
  • Datum: 13.10.2016
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 6. Tko je to napisaoAnaliza autorstva metodama računalne lingvistike
  • Predavač: izvprofdrsc. Jan ŠnajderZavod za elektronikumikroelektronikuračunalne i inteligentne sustaveFER
  • Datum: 23.11.2016
  • PPT prezentacijapreuzmi
  • Snimka predavanjayoutube
 7. FER-ov poslijediplomski specijalistički studij Informacijske sigurnosti
  • Predavač: doc. drscStjepan GrošZavod za elektronikumikroelektronikuračunalne i inteligentne sustaveFER
  • Datum: 14.12.2016
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 8. (Ne)sigurnost IoT-a
  • Predavač: doc. drscTonimir KišasondiFakultet organizacije i informatikeVraždin
  • Datum: 30. 01. 2017
  • Snimka predavanja: youtube
 9. Europski okvir i iskustva u zaštiti osobnih podataka
  • Predavač: doc. drscTihomir KatulićPravni fakultet, Zagreb
  • Datum: 15. 02 2017.
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 10. Pregled stanja sigurnosti u RH iz perspektive Nacionalnog CERT-a
  • Predavač: Marko Stanec
  • Datum: 15. 03. 2017.
  • Snimka predavanja: youtube
 11. Korištenje refleksivnih pokreta očiju za brzu biometrijsku provjeru autentičnosti korisnika
  • Predavač: mag.ing. Ivo Sluganović
  • Datum: 19. 04. 2017.
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 12. Trendovi iz domene računalnog kriminaliteta
  • Predavač: Nikola Protrka, univ.spec.inf., struč.spec.krim.,stalni sudski vještak za informatiku i stručni specijalist kriminalistike
  • Datum: 10. 05. 2017.
  • Snimka predavanja: youtube
 13. Audio forenzika
  • Predavači: prof.dr.sc. Hrvoje DomitrovićZavod za elektroakustikuFER i dr. sc. Sanja Grubeša, post. doc. na Zavodu za Telekomunikacije FER
  • Datum: 13. 06. 2017.
  • Snimka predavanja: youtube

Pridružite nam se!

Ukoliko želite da Vam šaljemo najave budućih predavanja prijavite se na našu listu.

 

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Pregled stanja sigurnosti u RH iz perspektive Nacionalnog CERT-a

koje će održati Marko Stanec

iz Nacionalnog CERT-a,
srijedu, 15. ožujka 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 

 

Nacionalni CERT djeluje kao jedan od odjela unutar Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet. Svrha djelovanja Nacionalnog CERT-a jest pomaganje korisnicima Interneta u Hrvatskoj u primjeni proaktivnih mjera za smanjivanje rizika od računalno-sigurnosnih incidenata te pružanje pomoći u suzbijanju posljedica nastalih računalno-sigurnosnih incidenata.

Predavanje će dati uvid u aktivnosti koje u okviru svog djelovanja provodi Nacionalni CERT te pregled i trendove pojava obrađenih incidenata koji su prijavljeni Nacionalnom CERT-u u 2016. godini.

 

Marko Stanec posljednjih pet godina radi u CARNetovom odjelu za Nacionalni CERT kao inženjer za računalnu sigurnost, a prethodno u odjelu za računalnu sigurnost. Bavi se obradom računalnih incidenata, provjerom ranjivosti računalnih sustava te razvojem internih aplikacija za automatizaciju obrade incidenata odnosno automatizaciju obrade rezultata provjere ranjivosti.

 

 

 

 

 

Idi na vrh