Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Europski okvir i iskustva u zaštiti osobnih podataka

koje će održati dr.sc. Tihomir Katulić

s Katedre za pravnu informatiku, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
srijedu, 15. veljače 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 

Predavanje će se osvrnuti na razvoj europske regulative na području zaštite osobnih podataka, uključujući novu europsku Uredbu o zaštiti podatakaaktivnosti domaćih i europskih institucija na tom području i osobito na inicijative aktualne Europske komisije na području uspostave zajedničkog digitalnog tržišta.

 

 

 

Dr.sc. Tihomir Katulić docent je na Katedri za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2004.g. kao stručni suradnik radi u CERTu Hrvatske akademske istraživačke mreže na poslovima obrade sigurnosnih incidenata i izradi stručne literature na području kibernetičkog kriminaliteta. Nakon kraćeg rada u odvjetništvu i MVPEI, 2006.g. prelazi na Katedru za pravnu informatiku Pravnog fakulteta gdje radi i danas, predajući na kolegijima Pravna informatika, Osnove informacijske sigurnosti, Pravo elektroničkih medija, Privatnost u elektroničkim komunikacijama te kolegiju Informatičko pravo pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva SveučilištaZagrebu. Član je Hrvatskog društva za autorsko pravo, Hrvatske akademije pravnih znanosti te dugogodišnji suradnik časopisa Bug, Mreža, InfoTrend itd.

 

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Kome treba revizija informacijskog sutava, što ona može, a što ne može otkriti?

koje će održati prof.dr.sc. Mario Spremić
redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i član Upravnog odbora ISACA Croatian Chapter
četvrtak, 13. Listopada 2016. u 15:30 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 

Uspješno poslovanje teško je zamisliti bez intenzivne primjene informacijske tehnologije i podrške informacijskih sustava. Kao posljedica njihove rastuće složenosti, javlja se čitav niz sigurnosnih i poslovnihinformatičkih i cyber rizika, kojima treba primjereno upravljati i sustavno ih procjenjivati

Svaki informacijski sustav, naravno, obiluje brojnim kontrolama koje su u njega ugrađene, a koje se primjenjuju kako bi se ostvarili ciljevi njegova funkcioniranja i kako bi se njime učinkovito upravljalo. Što su kontrole učinkovitije i bolje oblikovane, manje je vjerojatno da će informacijski sustav biti izložen nekoj prijetnji i da će se neželjeni događaj 'razviti' u rizik za poslovanje. Upravo revizijama informacijskih sustava, što je tema ovog predavanja, provjeravamo postoji li neka informatička kontrola i u kojoj je mjeri učinkovita.

Na predavanju će detaljno biti izloženi osnovni koraci i faze procjene razine informacijske sigurnosti kao i najčešće metodologije koje se pri tome koriste (CobiT, ISO 27000, PCI DSS), uz komentiranje i argumentiranje odgovora na pitanje što revizija informacijskih sustava može otkriti, a što ne.

 
 
 

Prof.dr.sc. Mario Spremić rođen je 1970. godine, od 1988. se bavi programiranjem i primjenom IT-e, a 1996. je diplomirao na matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, 1999. magistrirao i 2002. doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je na Katedri za informatiku redoviti profesor. Gostujući je profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani i Sarajevu. Ranije je bio zaposlen u Ledu i Agrokoru kao programer, sistem analitičar i voditelj projekata. Do sada je kao autor ili koautor objavio 10 knjiga i preko150 znanstvenih i stručnih radova. Područja njegovog istraživačkog, znanstvenog, nastavnog i konzultantskog rada su strateški informatički menadžment, digitalna transformacija poslovanja, inovativni poslovni modeli, cyber sigurnost, kontrola i revizija informacijskih sustava, upravljanje informatičkim rizicima, projektima i ulaganjima. Do sada je kao IT revizor proveo 100+ revizija sigurnosti informacijskih sustava u Hrvatskoj i regiji mahom za banke i osiguravajuća društva, ali i u svim ostalim industrijama i sudjelovao u većem broju konzultantskih projekata za razne kompanije i institucije (puni popis je na www.efzg.hr/mspremic). Dr. Spremić je član ISACA-e, član Upravnog odbora ISACA Croatian Chapter, nositelj ISACA međunarodnog certifikata CGEIT i član većeg broja međunarodnih institucija iz područja svoga rada.

 

 

Preuzimanje prezentacije predavanja.

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Tko je to napisao? Analiza autorstva metodama računalne lingvistike

koje će održati izv.prof.dr.sc. Jan Šnajder
sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, FER.
srijedu, 23. Studenoga 2016. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 

Forenzika digitalnih tekstova obuhvaća niz metoda i modela iz područja obrade prirodnog jezika (računalne lingvistike) za analizu autorstvaizvornosti teksta i povjerljivosti teksta.

S dostupnošću velike količine tekstova i dominacijom računalno posredovane komunikacije, poraslo je i zanimanje za ovim područjem, posebice u posljednjih pet godina tijekom kojih se redovito organizira natjecanje PAN.

U predavanju ćemo dati pregled metoda forenzike digitalnih tekstova i najnovijih rezultata iz tog područja, s naglaskom na metode temeljene na strojnom učenjuOsvrnut ćemo se i na otvorene probleme te perspektive daljnjeg razvoja ovog izrazito zanimljivog područja.

 
 
 

Izv.prof.dr.sc. Jan Šnajder izvanredni je profesor na Fakultetu elektrotehnikeračunarstva Sveučilišta u Zagrebu i član Laboratorija za analizu teksta i inženjerstvo znanja (TakeLab). Doktorirao je 2010 godine na istom fakultetu te se potom znanstveno usavršavao na SveučilištimaHeidelbergu, Stuttgartu i Melbourneu te u NICT Kyoto. Bavi se obradom prirodnog jezika i strojnim učenjem, s fokusom na leksičku semantikuekstrakciju informacija i analizu mišljenja.

 

 

 

Preuzimanje prezentacije predavanja.

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

FER-ov poslijediplomski specijalistički studij Informacijske sigurnosti

koje će održati doc.dr.sc. Stjepan Groš

sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, FER.
srijedu, 14. prosinca 2016. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 

Predavanje i diskusija nakon njega tražiti će odgovore na pitanja:

  • Što je poslijediplomski specijalsitčki studij Informacijska sigurnost
  • Koja je svrha i ciljevi studija
  • Kakav je odnos specijalističkog studija u odnosu na profesionalne certifikate
  • Kakvi su budući planovi razvoja studija
  • Postoje li slični studiji u svijetu
 
 
 
 
 

doc.dr.sc. Stjepan Groš je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 2009. godine na temu mjerenja sigurnosti te su mu znanstveni i stručni interesi u području informacijske i kibernetičke sigurnosti te primjeni naprednih metoda u rješavanju problema u tim područjima. Objavio je niz radova iz područja informacijske sigurnosti, računalnih mreža i operacijskih sustavaOd 2014. godine Stjepan Groš voditelj je Laboratorija za informacijsku sigurnost i privatnost na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Dugogodišnji je voditelj znanstvene konferencije Sigurnost informacijskih sustava na skupu MIPRO te suosnivač stručne konferencije Dionici i razmjena informacija u informacijskoj sigurnosti koja je prvenstveno stručnog karaktera, također na skupu MIPRO. Već tri godine sudjeluje kao predavač na ljetnoj školi kibernetičke sigurnosti u organizaciji MORH-a i Nacionalne garde Minnesote. Osim toga, održao je i nekoliko pozvanih predavanja s temom kibernetičke sigurnosti. Stjepan Groš također je sudjelovao u izradi Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti Republike Hrvatske kao panelist i suorganizator dva okrugla stola. Dodatno, Stjepan Groš radio je na Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske u području kibernetičke sigurnosti. Stjepan Groš član je povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij Informacijska sigurnost te predavač na tom studiju na dva predmeta: Sigurnost računalnih mreža i Sigurnost upravljačkih sustava. Od 2010 do 2014 obnašao je dužnost voditelja sigurnosti.

 

 

Preuzimanje prezentacije predavanja

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

(Ne)sigurnost u IoT-u

koje će održati doc.dr.sc. Tonimir Kišasondi

iz laboratorija za otvorene sustave i sigurnost, Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu,
ponedjeljak, 30. siječnja 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 

 

Ako promatramo trendove, IoT kao koncept jasno se prikazuje kao jedan od bitnih smjerova razvoja veze IT-a i fizičkog svijeta. Nažalost, s takvim povezivanjem otvaramo veliki broj mogućnosti za narušavanje sigurnosti.

Predavanje će prikazati zašto je stanje sigurnosti u IoT ekosustavu vrlo loše i pokazati praktične i primjenjive vektore napada te ranjivostiIoT ekosustavu. Uz predložene probleme, prikazati će se i najbolja praksa zaštite.

 

doc.dr.sc. Tonimir Kišasondi je voditelj laboratorija za otvorene sustave i sigurnost (OSS) na Fakultetu organizacije i informatikeVaraždinu. Stručni i znanstveni interes mu je u testiranju sustava sigurnosti, primjenjenoj kriptografiji, sigurnosnoj arhitekturiaplikacijskoj sigurnosti.

 

 

 

 

Idi na vrh