Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Trendovi iz domene računalnog kriminaliteta

koje će održati Nikola Protrka, univ.spec.inf., struč.spec.krim,

viši predavač na Visokoj policijskoj školi
srijedu, 10. svibnja 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 

 

Predavanje će dati prikaz raznih tema koje spadaju u domenu kaznenih djela računalnog kriminaliteta ili zaštite osobnih podataka na internetu.

Cilj je predavača podizanje svjesnosti o pitanju anonimnosti online a prezentirati će se najčešći načini zlouporabe računalnih sustava, kao i preporuke za podizanje razine samozaštitnog ponašanja. Prikazat će se također i opcije First Responder-a u slučaju otkrivanja nedozvoljenih aktivnosti, kako bi se maksimalno sačuvali elektronički tragovi koji na sudu mogu postati elektronički (digitalni) dokazi.

 

 

Nikola Protrka radi na Visokoj policijskoj školi te je nositelj i izvoditelj nastave kolegija Forenzika digitalnih dokaza, Kriminalistička metodika - složeniji slučajevi i Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta. Izabran je u nastavno zvanje višeg predavača.

Kao gost predavač sudjeluje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu - Pravnom fakultetu, kolegij Pravna informatika te na visokom učilištu Algebra sudjeluje u nastavi iz kolegija Sigurnost, privatnost i etičnost digitalnih podataka. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu imenovan stalnim sudskim vještakom za informatiku. Voditelj podružnice elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije i informatika Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.

Objavljuje članke u znanstveno-stručnim časopisima i knjigama u području elektroničkih (digitalnih) dokaza, kibernetičkog kriminaliteta (cybercrime), računalnog kriminaliteta, računalne sigurnosti, zaštite osobnih i poslovnih podataka i informacijskih sustava te raznih vrsta ICT vještačenja.

 

Idi na vrh