U informacijskom društvu i društvu znanja, informacije su ključni resurs. Njihova  raspoloživost, pouzdanost i sigurnost  ključni su nacionalni interes.

Pored odgovarajućih propisa, sustava i službi, najvažniji čimbenik u sigurnosti informacija su ljudi, njihova svijest o vrijednosti i važnosti informacija te o njihovoj sigurnosti kao i sposobnost da informacije čuvaju i štite na primjeren način.

Centar informacijske sigurnosti [CIS] nastao je 2010. godine na poticaj Laboratorija za sustave i signale [LSS] Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a kao posljedica petnaestogodišnjeg rada na istraživanju, razvoju i primjeni informacijske sigurnosti. LSS je među ostalim potaknuo osnivanje CARNetovog CERT-a i sudjelovao u izradi Nacionalnog programa informacijske sigurnosti RH.

Smisao CIS-a je da bude referentno mjesto za informacijsku sigurnost za javnost, informatičare i posebno za mlade te da sustavno podiže njihovu svijest i sposobnosti u području informacijske sigurnosti.

Rad CIS-a podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a omogućuju sponzori.

 

Vizija

Svi će građani Hrvatske razumjeti vrijednost i važnost informacija kojima raspolažu, kako svojih osobnih, tako i onih koje su sami prikupili ili proizveli, te tuđih koje su im povjerene. Bit će sposobni čuvati ih i zaštititi.

Misija

CIS će raditi na svekolikoj svjesnosti i sposobnosti cjelokupne javnosti RH da prepozna vrijednost i važnost informacija, potencijalne rizike i napadače, napade u pripremi i izvođenju te da čuva i štiti informacije.

CIS će raditi na podizanju svjesnosti i sposobnosti informatičara da prepoznaju rizike, napade i napadače te da štite informacije i informacijske sustave.

CIS će posebnu pažnju posvetiti povećanju svjesnosti i sposobnosti mladih da se na primjeren način odnose prema informacijama i da ih štite.

CIS će posebnu pažnju posvetiti okupljanju mladih zainteresiranih za informacijsku sigurnost, upoznavati ih s primjerenim ponašanjem prema sigurnosti informacija te osposobljavati za zaštitu informacijskih sustava i budući stručni, znanstveni, istraživački i obrazovni rad u području informacijske sigurnosti.

Način djelovanja

CIS razvija i održava mrežni portal www.CIS.hr rako referalnu točku za informacijsku sigurnost za cjelokupnu javnost.

CIS izrađuje pregledne dokumente (eng. white paper) na teme iz područja informacijske sigurnosti koji će biti korisni zainteresiranoj javnosti.

CSI izrađuje obrazovne materijale namijenjene javnosti.

CIS organizira događaje za podizanje svijesti o informacijskoj sigurnosti u javnosti i pojedinim skupinama.

CIS suradnjom sa svim medijima podiže svijest o informacijskoj sigurnosti.

CIS okuplja mlade zainteresirane za informacijsku sigurnost i radi na njihovom pravilnom odgoju i obrazovanju u području informacijske sigurnosti te pripremu za profesionalno bavljenje informacijskom sigurnošću.

Idi na vrh