Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Europski okvir i iskustva u zaštiti osobnih podataka

koje će održati dr.sc. Tihomir Katulić

s Katedre za pravnu informatiku, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
srijedu, 15. veljače 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 

Predavanje će se osvrnuti na razvoj europske regulative na području zaštite osobnih podataka, uključujući novu europsku Uredbu o zaštiti podatakaaktivnosti domaćih i europskih institucija na tom području i osobito na inicijative aktualne Europske komisije na području uspostave zajedničkog digitalnog tržišta.

 

 

 

Dr.sc. Tihomir Katulić docent je na Katedri za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2004.g. kao stručni suradnik radi u CERTu Hrvatske akademske istraživačke mreže na poslovima obrade sigurnosnih incidenata i izradi stručne literature na području kibernetičkog kriminaliteta. Nakon kraćeg rada u odvjetništvu i MVPEI, 2006.g. prelazi na Katedru za pravnu informatiku Pravnog fakulteta gdje radi i danas, predajući na kolegijima Pravna informatika, Osnove informacijske sigurnosti, Pravo elektroničkih medija, Privatnost u elektroničkim komunikacijama te kolegiju Informatičko pravo pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva SveučilištaZagrebu. Član je Hrvatskog društva za autorsko pravo, Hrvatske akademije pravnih znanosti te dugogodišnji suradnik časopisa Bug, Mreža, InfoTrend itd.

 

 

Idi na vrh