U današnje vrijeme, kada je Internet postao sastavni dio života većine ljudi, opasnost od zaraze računala zlonamjernim programima postala je veća nego ikad. Cijelo vrijeme dok je korisnik online, njegovo računalo je ranjivo i izloženo napadima raznih pažljivo zamaskiranih virusa, trojanaca i ostalih zlonamjenih programa koji se nalaze na brojnim Internet stranicama.

Zbog zaštite korisnika od takvih prijetnji, uz tradicionalni desktop antivirus, nastaje i online antivirus. Prednosti takvog antivirusnog programa leže u činjenici da oni štite ne samo Internet stranice već se mogu koristiti i za dodatnu zaštitu uz desktop antivirus.


Usprkos brojnim prednostima ovakvog oblika zaštite, postoji još veliki broj korisnika koji nisu upoznati s njim, pa je cilj ovog dokumenta približiti i upoznati korisnike s pojmom online antivirusa.

Antivirus ili antivirusni program koristi se za spriječavanje, prepoznavanje i uklanjanje zlonamjernih programa (eng. malware) kao što su računalni virusi (eng. computer viruses), računalni crvi (eng. computer worm), trojanski konji (eng. trojan horses), špijunski programi (eng. spyware) ili oglašivački programi (eng. adware).
Postoji nekoliko metoda kojima antivirusni programi mogu identificirati zlonamjerne programe. Najpoznatije su  [6]:

  1.   prepoznavanje na temelju uzorka (eng. signature based detection),
  2.   prepoznavanje korištenjem heuristike (eng. heuristic-based detection),
  3.   pokretanje u sigurnom okruženju ili emulacija datoteka (eng. file emulation) te
  4.   prepoznavanje rootkitova (eng. rootkit detection).

Također postoji i nekoliko metoda zaštite od zlonamjernih programa: desktop antivirus, antivirusni sustav na oblaku, mrežni vatrozid, specijalizirani alati i online antivirusi.
U današnje doba online antivirusi predstavaljaju jako popularan način prepoznavanja zlonamjernih programa među korisnicima računala. Mnogi su razlozi za to: u svakom trenutku online antivirusi su nadograđeni na posljednje inačice programa, jednostavni su za korištenje zahvaljujući jednostavnom sučelju  i većina ih je besplatna.
Skoro svi vodeći proizvođači antivirusnih programa danas nude neku vrstu online skeniranja za sadašnje i buduće korisnike. Naime, kompanije se vode sljedećom logikom - ako besplatno online skeniranje pronađe i ukloni neku zarazu, onda je velika vjerojatnost da će korisnik poželjeti imati i plaćenu instalaciju dotičnog programa koja će mu učinkovito štititi podatke i računalo od budućih zaraza.
Online antivirusi imaju dosta prednosti pred desktop antivirusima. Neke od prednosti su: većina ih je besplatna, točnije i ispravnije prepoznaju zlonamjerne programe u nekim slučajevima, korisnik može izabrati uslugu koja mu treba u danom trenutku i sl. Od nedostataka valja istaknuti onaj najvažniji – takvi antivirusi ne nude zaštitu u vidu neprestanog nadzora računala kao desktop antivirusi. Usprkos tomu, još uvijek predstavljaju odličan dodatak zaštiti korisničkih računala s kojim bi svaki korisnik trebao biti upoznat. Periodička provjera računala online antivirusom može pomoći u boljoj zaštiti korisničkih podataka i sigurnijoj upotrebi računala.

Idi na vrh