Razvijen je novi pristup za širenje prijevara na društvenoj mreži Facebook. Dosadašnje prijevare odvijale su se preko obnavljanja trenutnih statusa korisnika, a nove generacija Facebook prijevara pokušavaju prevariti oznake kako bi se instalirali zlonamjerni dodaci za web preglednike. Dodaci za web preglednike navodno su potrebni kako bi se mogli pregledavati video isječci koji ne postoje i koje je navodno objavila ranija žrtva. Jednom kada se instaliraju, ovi zlonamjerni dodaci šire prijevaru od jednog korisničkog profila na drugi. Elad Sharf, sigurnosni istraživač u laboratoriju Websense Security, objašnjava kako se web stranice koje izvršavaju prijevaru obično koriste trikovima socijalnog inženjeringa tako da mame korisnike video sadržajem ili besplatnim bonom. U ovoj novoj prijevari potiče se na instalaciju dodatka za web preglednik. Dodatak je sastavni dio širenja prijevare i ima mogućnost širenja putem stavljanja imena korisnika na stranicu profila njegovog imena. Koliko god ponuda izgleda primamljivo, treba zapamtiti, ako se dobije pitanje za instalaciju dodatka kako bi to mogla biti ova prijevara. Lažna proširenja dolaze kao dodaci za web preglednike Firefox i Chrome. Više informacija dostupno je na web stranicama portala The Register.

Idi na vrh