Istraživači sa Sveučilišta British Columbia napisali su program koji se na socijalnim mrežama pretvara da je pravi korisnik te su čak 102 takva programa pokrenuli na socijalnoj mreži Facebook. Istraživanje je trajalo 8 tjedana, a cilj je bio pokazati kako je jednostavno prikupiti privatne podatke drugih korisnika, makar su oni dostupni samo prijateljima tih korisnika. Nakon 8 tjedana, istraživači su prikupili čak 250 GB privatnih podataka kao što su fotografije, brojevi telefona, adrese stanovanja te adrese elektroničke pošte. Detalje istraživanja će predstaviti na godišnjoj konferenciji o sigurnosnim programima za računala, ACSAC. Njihovi programi su osvježavali svoje profile rečenicama koje su tražili u bazi podataka http://iheartquotes.com/, a sigurnosni sustavi tvrtke Facebook su otkrili samo 20% lažnih profila. U početnom stadiju dodavanja prijatelja, svaki program je nasumično izabrao 5000 korisnika, 25 dnevno da zaobiđe već spomenute sigurnosne sustave mreže Facebook. Uspješnost je bila oko 19%, odnosno toliko korisnika je prihvatilo zahtjev za prijateljstvom. U drugom stadiju su za prijatelje dodavani prijatelji ovih kontakata koji su zahtjev prihvatili, a tu se uspješnost kretala na čak 59%, što dokazuje teoriju da je veća vjerojatnost da korisnik socijalne mreže prihvati za prijatelja osobu s kojom ima zajedničke kontakte, makar on tu osobu ne poznaje. Izvorna vijest objavljena je na web stranicama portala The Register.

Idi na vrh