Nova tehnologija firme Facebook za detekciju osoba na slikama stvara burne reakcije po pitanju zaštite privatnosti korisnika. Problem nove funkcionalnosti je taj što automatski digitalno skenira lica svih korisnika i označava ih na fotografijama. Smatra se da bi funkcionalnost trebala biti prilagođena na način da se omogući označavanje samo onih korisnika koji to žele, a ponudi pravo izbora svima. Prilikom svakog postavljanja slika na Facebook račun, spomenuta tehnologija identificira osobe koje korisnik poznaje odnosno sadrži u popisu prijatelja. Prednost novosti je mogućnost skraćivanja procesa označavanja korištenjem napredne obrade slika i usporedbom s postojećom bazom. Nova značajka je slična aplikacijama kao što su Picasa i iPhoto. Bitna razlika spomenutih aplikacija i Facebook detekcije je ta što je baza podataka lica korisnika locirana na Facebook poslužitelju, a ne lokalno na našim računalima. No uz prilične napore moguće je ukinuti detekciju i zatražiti odstranjivanje svojih podataka iz baze firme Facebook. No nameće se pitanje, jesmo li sigurni da je to zaista i učinjeno? Vjerujemo li Facebooku? Detaljnija vijest dostupna je na stranicama portala PC World.

Idi na vrh