Korisnički alati

Site alati


old_za_brisati:metodologija_forenzika

Osnove forenzike računala

Računalna forenzika je više od analize blokova podataka. Riječ je o efektivnom skupljanju, analizi i izvještavanju o korištenim postupcima i nalazima. Iskusni istražitelj zna da je svaki korak bitan kako bi njegov slučaj imao željeni kraj.

 1. REAKCIJA NA INCIDENT I PRIKUPLJANJE DOKAZA
  U ovom koraku se preuzima računalo i skupljaju promjenjivi (eng. volatile) i nepromjenjivi podaci.
 2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA
  U ovom koraku istražitelj pregledava skupljene podatke i analizira ih kako bi dobio jasnu sliku o tome što se dogodilo. Pri analizi se koriste alati i tehnike za oporavak podataka, otkrivajući dijelove slagalice i vremenski slijed događaja.
 3. IZVJEŠTAVANJE O REZULTATIMA
  Izvještavanje je najvažniji korak od svih jer su bez njega ostali koraci uzalud utrošeno vrijeme. Bez detaljnog izvještaja o korištenim alatima, tehnikama te o pronađenim dokazima, ništa otkriveno se ne može koristiti na sudu.

Metodologija forenzičke istrage

 1. VERIFIKACIJA
  Prvi korak istrage je utvrđivanje da je uistinu došlo do incidenta kojeg treba istražiti.
 2. OPIS SUSTAVA
  Način na koji istražitelj opiše sustav će utjecati na daljnju istragu. Ako je riječ o kritičnom poslužitelju, možda se neće moći isključiti iz mreže. Ako je riječ o radnoj stanici, potrebno je odrediti za što se koristila. Predviđanje vrste informacija koje se mogu naći na sustavu će pomoći prilikom daljnjeg skupljanja i analize podataka.
  - Općenito opisati sustav koji se analizira.
  - Gdje je nađen sustav?
  - Za što se koristi(o)?
  - Kako je konfiguriran (operacijski sustav, mreža)?
  - Ostali podaci koji bi mogli biti važni za slučaj.
 3. PRIKUPLJANJE DOKAZA
  Dokazima se smatra sve što se može pronaći na istraživanom sustavu. To mogu biti podaci o procesima, mrežnim vezama, dnevničke datoteke (eng. log files) i podaci o korisniku.
  - Uzeti forenzičku sliku sustava (eng. image).
  - Skupiti važne podatke.
  - Skupiti promjenjive podatke - procesi, memorija, mrežne veze.
old_za_brisati/metodologija_forenzika.txt · Zadnja izmjena: 2015/01/21 13:37 (vanjsko uređivanje)