Korisnički alati

Site alati


cuvanje_dokaza_forenzika

Čuvanje dokaza

 • SLIKA SUSTAVA
  Kako bi istražitelj mogao “kopati” po podacima na preuzetim medijima, a ipak na sudu mogao dokazati da nije ništa promijenio, potrebno je napraviti “sliku” sustava. To se može postići računanjem hash vrijednosti. Hash algoritam nepovratno stvara sažetak fiksne duljine (ovisno o tipu algoritma). Ako istražitelj napravi jedan sažetak sustava prije nego što poduzme išta drugo te jedan nakon analize, može dokazati da ništa nije promijenjeno (ako su sažeci jednaki).

 • WRITE BLOCKERS
  Kako bi spriječio slučajno mijenjanje podataka, istražitelj može koristiti write-blocking uređaj prilikom analize sustava. Može birati između softverskog i hardverskog rješenja. Softverski, onemogućava se operacijski sustav od pisanja na medij. Hardverski, fizički se onesposobljava kabel koji prenosi instrukcije pisanja. Drugu opciju je lakše opravdati na sudu.
  Ako se ne može koristiti ni jedno od dva spomenuta rješenja, medij se može mountati u read-only načinu. U tom slučaju je potrebno u detalje opisati korištene postupke i opcije kako bi se na sudu moglo dokazati da nije bilo dopušteno pisanje na disk.

 • OČUVANJE STANJA DOKAZA
  Nakon mountanja istraživanog medija, prvi korak je računanje MD5 hash sažetka. To pruža referentnu točku inicijalnog stanja medija. Drugi korak je bit-by-bit kopija medija. Sve daljnje akcije će biti obavljane na kopiji medija, ne na originalu. Nakon toga je original potrebno pohraniti na sigurno mjesto.

  Take extra precautions to protect the original media and the initial hash. You will need both at the time of trial so that you can ensure that evidence you find is admissible. Even if your investigation does not lead to court, being able to prove that your activities made no changes to a disk drive is extremely helpful. You'll need the initial hash to prove such a claim.
cuvanje_dokaza_forenzika.txt · Zadnja izmjena: 2015/01/21 13:37 (vanjsko uređivanje)