Facebook stranica   Twitter stranica  

RSS kanali

Dokumenti Dokumenti Vijesti Vijesti

iza RSSa

Anketa

Što je potrebno vašoj organizaciji kako bi imala veći stupanj informacijske sigurnosti?
 

Javna


Javna predavanja - 2016 PDF Ispis E-mail

Javna predavanja 2016./2017.

 

Centar informacijske sigurnosti u suradnji s poznatim stručnjacima iz Hrvatske i svijeta održava niz javnih predavanja na temu informacijske sigurnosti.

U nastavku pogledajte predavanja koja su do sada održana.

 

Održana predavanja:

 1. Što se skriva u fotografijama?
  • Predavač: dr.sc. Dijana Tralić, Zavod za radiokomunikacije, FER
  • Datum: 20.04.2016.
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 2. Moć forenzičkih alata
  • Predavač: Dr.Sc.E.E., EnCE Damir Delija, tehnički direktor odjela za digitalnu forenziku, INSig2
  • Datum: 19.05.2016.
  • PPT prezentacijapreuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 3. Spašavanje oštećenih podataka
  • Predavač: Mag.Ing. Viktor Kvaternjak, junior reverse engineer, ReversingLabs
  • Datum: 16.06.2016.
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 4. Zašto vjerovati kriptografskim protokolima?
  • Predavač: doc. drsc. Ante ĐerekZavod za elektronikumikroelektronikuračunalne i inteligentne sustaveFER
  • Datum: 28.09.2016
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanjayoutube
 5. Kome treba revizija informacijskog sustava, što ona može, a što ne može otkriti?
  • Predavačprofdrsc. Mario SpremićEkonomski fakultet, Zagreb
  • Datum: 13.10.2016
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 6. Tko je to napisaoAnaliza autorstva metodama računalne lingvistike
  • Predavač: izvprofdrsc. Jan ŠnajderZavod za elektronikumikroelektronikuračunalne i inteligentne sustaveFER
  • Datum: 23.11.2016
  • PPT prezentacijapreuzmi
  • Snimka predavanjayoutube
 7. FER-ov poslijediplomski specijalistički studij Informacijske sigurnosti
  • Predavač: doc. drscStjepan GrošZavod za elektronikumikroelektronikuračunalne i inteligentne sustaveFER
  • Datum: 14.12.2016
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 8. (Ne)sigurnost IoT-a
  • Predavač: doc. drscTonimir KišasondiFakultet organizacije i informatikeVraždin
  • Datum: 30. 01. 2017
  • Snimka predavanja: youtube
 9. Europski okvir i iskustva u zaštiti osobnih podataka
  • Predavač: doc. drscTihomir KatulićPravni fakultet, Zagreb
  • Datum: 15. 02 2017.
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 10. Pregled stanja sigurnosti u RH iz perspektive Nacionalnog CERT-a
  • Predavač: Marko Stanec
  • Datum: 15. 03. 2017.
  • Snimka predavanja: youtube
 11. Korištenje refleksivnih pokreta očiju za brzu biometrijsku provjeru autentičnosti korisnika
  • Predavač: mag.ing. Ivo Sluganović
  • Datum: 19. 04. 2017.
  • PPT prezentacija: preuzmi
  • Snimka predavanja: youtube
 12. Trendovi iz domene računalnog kriminaliteta
  • Predavač: Nikola Protrka, univ.spec.inf., struč.spec.krim.,stalni sudski vještak za informatiku i stručni specijalist kriminalistike
  • Datum: 10. 05. 2017.
  • Snimka predavanja: youtube
 13. Audio forenzika
  • Predavači: prof.dr.sc. Hrvoje DomitrovićZavod za elektroakustikuFER i dr. sc. Sanja Grubeša, post. doc. na Zavodu za Telekomunikacije FER
  • Datum: 13. 06. 2017.
  • Snimka predavanja: youtube

Pridružite nam se!

Ukoliko želite da Vam šaljemo najave budućih predavanja prijavite se na našu listu.

 

 
Marko Stanec - Pregled stanja sigurnosti u RH iz perspektive Nacionalnog CERT-a PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Pregled stanja sigurnosti u RH iz perspektive Nacionalnog CERT-a

koje će održati Marko Stanec

iz Nacionalnog CERT-a,
srijedu, 15. ožujka 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 

 

Nacionalni CERT djeluje kao jedan od odjela unutar Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet. Svrha djelovanja Nacionalnog CERT-a jest pomaganje korisnicima Interneta u Hrvatskoj u primjeni proaktivnih mjera za smanjivanje rizika od računalno-sigurnosnih incidenata te pružanje pomoći u suzbijanju posljedica nastalih računalno-sigurnosnih incidenata.

Predavanje će dati uvid u aktivnosti koje u okviru svog djelovanja provodi Nacionalni CERT te pregled i trendove pojava obrađenih incidenata koji su prijavljeni Nacionalnom CERT-u u 2016. godini.

 

Marko Stanec posljednjih pet godina radi u CARNetovom odjelu za Nacionalni CERT kao inženjer za računalnu sigurnost, a prethodno u odjelu za računalnu sigurnost. Bavi se obradom računalnih incidenata, provjerom ranjivosti računalnih sustava te razvojem internih aplikacija za automatizaciju obrade incidenata odnosno automatizaciju obrade rezultata provjere ranjivosti.

 

 

 

 

 

 
Tihomir Katulić - Europski okvir i iskustva u zaštiti osobnih podataka PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Europski okvir i iskustva u zaštiti osobnih podataka

koje će održati dr.sc. Tihomir Katulić

s Katedre za pravnu informatiku, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
srijedu, 15. veljače 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 

Predavanje će se osvrnuti na razvoj europske regulative na području zaštite osobnih podataka, uključujući novu europsku Uredbu o zaštiti podatakaaktivnosti domaćih i europskih institucija na tom području i osobito na inicijative aktualne Europske komisije na području uspostave zajedničkog digitalnog tržišta.

 

 

 

Dr.sc. Tihomir Katulić docent je na Katedri za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2004.g. kao stručni suradnik radi u CERTu Hrvatske akademske istraživačke mreže na poslovima obrade sigurnosnih incidenata i izradi stručne literature na području kibernetičkog kriminaliteta. Nakon kraćeg rada u odvjetništvu i MVPEI, 2006.g. prelazi na Katedru za pravnu informatiku Pravnog fakulteta gdje radi i danas, predajući na kolegijima Pravna informatika, Osnove informacijske sigurnosti, Pravo elektroničkih medija, Privatnost u elektroničkim komunikacijama te kolegiju Informatičko pravo pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva SveučilištaZagrebu. Član je Hrvatskog društva za autorsko pravo, Hrvatske akademije pravnih znanosti te dugogodišnji suradnik časopisa Bug, Mreža, InfoTrend itd.

 

 

 
Tonimir Kišasondi - (Ne)sigurnost u IoT-u PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

(Ne)sigurnost u IoT-u

koje će održati doc.dr.sc. Tonimir Kišasondi

iz laboratorija za otvorene sustave i sigurnost, Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu,
ponedjeljak, 30. siječnja 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 

 

Ako promatramo trendove, IoT kao koncept jasno se prikazuje kao jedan od bitnih smjerova razvoja veze IT-a i fizičkog svijeta. Nažalost, s takvim povezivanjem otvaramo veliki broj mogućnosti za narušavanje sigurnosti.

Predavanje će prikazati zašto je stanje sigurnosti u IoT ekosustavu vrlo loše i pokazati praktične i primjenjive vektore napada te ranjivostiIoT ekosustavu. Uz predložene probleme, prikazati će se i najbolja praksa zaštite.

 

doc.dr.sc. Tonimir Kišasondi je voditelj laboratorija za otvorene sustave i sigurnost (OSS) na Fakultetu organizacije i informatikeVaraždinu. Stručni i znanstveni interes mu je u testiranju sustava sigurnosti, primjenjenoj kriptografiji, sigurnosnoj arhitekturiaplikacijskoj sigurnosti.

 

 

 

 

 
Stjepan Groš - FER-ov poslijediplomski specijalistički studij Informacijske sigurnosti PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

FER-ov poslijediplomski specijalistički studij Informacijske sigurnosti

koje će održati doc.dr.sc. Stjepan Groš

sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, FER.
srijedu, 14. prosinca 2016. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 

Predavanje i diskusija nakon njega tražiti će odgovore na pitanja:

 • Što je poslijediplomski specijalsitčki studij Informacijska sigurnost
 • Koja je svrha i ciljevi studija
 • Kakav je odnos specijalističkog studija u odnosu na profesionalne certifikate
 • Kakvi su budući planovi razvoja studija
 • Postoje li slični studiji u svijetu
 
 
 
 
 

doc.dr.sc. Stjepan Groš je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 2009. godine na temu mjerenja sigurnosti te su mu znanstveni i stručni interesi u području informacijske i kibernetičke sigurnosti te primjeni naprednih metoda u rješavanju problema u tim područjima. Objavio je niz radova iz područja informacijske sigurnosti, računalnih mreža i operacijskih sustavaOd 2014. godine Stjepan Groš voditelj je Laboratorija za informacijsku sigurnost i privatnost na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Dugogodišnji je voditelj znanstvene konferencije Sigurnost informacijskih sustava na skupu MIPRO te suosnivač stručne konferencije Dionici i razmjena informacija u informacijskoj sigurnosti koja je prvenstveno stručnog karaktera, također na skupu MIPRO. Već tri godine sudjeluje kao predavač na ljetnoj školi kibernetičke sigurnosti u organizaciji MORH-a i Nacionalne garde Minnesote. Osim toga, održao je i nekoliko pozvanih predavanja s temom kibernetičke sigurnosti. Stjepan Groš također je sudjelovao u izradi Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti Republike Hrvatske kao panelist i suorganizator dva okrugla stola. Dodatno, Stjepan Groš radio je na Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske u području kibernetičke sigurnosti. Stjepan Groš član je povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij Informacijska sigurnost te predavač na tom studiju na dva predmeta: Sigurnost računalnih mreža i Sigurnost upravljačkih sustava. Od 2010 do 2014 obnašao je dužnost voditelja sigurnosti.

 

 

Preuzimanje prezentacije predavanja

 
Mario Spremić - Kome treba revizija IT sustava PDF Ispis E-mail

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Kome treba revizija informacijskog sutava, što ona može, a što ne može otkriti?

koje će održati prof.dr.sc. Mario Spremić
redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i član Upravnog odbora ISACA Croatian Chapter
četvrtak, 13. Listopada 2016. u 15:30 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 

Uspješno poslovanje teško je zamisliti bez intenzivne primjene informacijske tehnologije i podrške informacijskih sustava. Kao posljedica njihove rastuće složenosti, javlja se čitav niz sigurnosnih i poslovnihinformatičkih i cyber rizika, kojima treba primjereno upravljati i sustavno ih procjenjivati

Svaki informacijski sustav, naravno, obiluje brojnim kontrolama koje su u njega ugrađene, a koje se primjenjuju kako bi se ostvarili ciljevi njegova funkcioniranja i kako bi se njime učinkovito upravljalo. Što su kontrole učinkovitije i bolje oblikovane, manje je vjerojatno da će informacijski sustav biti izložen nekoj prijetnji i da će se neželjeni događaj 'razviti' u rizik za poslovanje. Upravo revizijama informacijskih sustava, što je tema ovog predavanja, provjeravamo postoji li neka informatička kontrola i u kojoj je mjeri učinkovita.

Na predavanju će detaljno biti izloženi osnovni koraci i faze procjene razine informacijske sigurnosti kao i najčešće metodologije koje se pri tome koriste (CobiT, ISO 27000, PCI DSS), uz komentiranje i argumentiranje odgovora na pitanje što revizija informacijskih sustava može otkriti, a što ne.

 
 
 

Prof.dr.sc. Mario Spremić rođen je 1970. godine, od 1988. se bavi programiranjem i primjenom IT-e, a 1996. je diplomirao na matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, 1999. magistrirao i 2002. doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je na Katedri za informatiku redoviti profesor. Gostujući je profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani i Sarajevu. Ranije je bio zaposlen u Ledu i Agrokoru kao programer, sistem analitičar i voditelj projekata. Do sada je kao autor ili koautor objavio 10 knjiga i preko150 znanstvenih i stručnih radova. Područja njegovog istraživačkog, znanstvenog, nastavnog i konzultantskog rada su strateški informatički menadžment, digitalna transformacija poslovanja, inovativni poslovni modeli, cyber sigurnost, kontrola i revizija informacijskih sustava, upravljanje informatičkim rizicima, projektima i ulaganjima. Do sada je kao IT revizor proveo 100+ revizija sigurnosti informacijskih sustava u Hrvatskoj i regiji mahom za banke i osiguravajuća društva, ali i u svim ostalim industrijama i sudjelovao u većem broju konzultantskih projekata za razne kompanije i institucije (puni popis je na www.efzg.hr/mspremic). Dr. Spremić je član ISACA-e, član Upravnog odbora ISACA Croatian Chapter, nositelj ISACA međunarodnog certifikata CGEIT i član većeg broja međunarodnih institucija iz područja svoga rada.

 

 

Preuzimanje prezentacije predavanja.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 » > Kraj >>

Stranica 3 od 4

Copyright © 2011 CIS.hr - Centar informacijske sigurnosti. Sva prava pridržana.

Powered by
";
*/ ?>