Facebook stranica   Twitter stranica  

RSS kanali

Dokumenti Dokumenti Vijesti Vijesti

iza RSSa

Anketa

Što je potrebno vašoj organizaciji kako bi imala veći stupanj informacijske sigurnosti?
 

Javna


Igor Cigrovski - Uvod u zaštitu podataka PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Uvod u zaštitu podataka

koje će održati dipl.ing. Igor Cigrovski,

srijedu, 11. listopada 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

Predavanje će predstaviti najbitnije pojmove i tehnologije zaštite podataka te pružiti odgovore na pitanja kao što su:

 • koliko je nužna izrada sigurnosne kopije podataka
 • tko bi sve trebao brinuti o zaštiti podataka
 • kako odabrati ispravan način zaštite podataka
 • kako podatke štite najveće svjetske kompanije
 • koje nove tehnologije i zanimljiva rješenja nam donosi budućnost

 

Igor Cigrovski diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Već dugi niz godina radi na razvoju i testiranju softvera, s naglaskom na telekomunikacije i tehnologije prijenosa podataka. U suradnji s njemačkom tvrtkom Archiware, od 2015. intenzivno radi na razvoju sustava za zaštitu i sigurno pohranjivanje podataka te integraciji hardverskih i softverskih rješenja u tom području.
 
 
 
 

 

 

 

 

Prezentaciju predavanja možete preuzeti ovdje.

 
Snježana Grgić - Što vidi auditor? PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Što vidi auditor?

koje će održati dipl.ing. Snježana Grgić,

srijedu, 8. studenoga 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

Predavanje namijenjeno svima onima koje muče pojmovi revizija, audit, nadzor, ocjena, prosudba, provjera, pregled. S kojim izazovima se susreće auditor i koje vještine mora posjedovati da bi mogao na sustavan i neovisan način prikupiti dokaze i objektivno ih vrednovati u cilju utvrđivanja stupnja ispunjenja kriterija audita? Kako procijeniti koliko smo spremi za audit? Možemo li prevariti auditora? To su neka od pitanja na koja ćemo pokušati dati odgovore tokom predavanja.

 

 

 

 

Snježana Grgić diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao projektant u Siemensu. Od 2007. do 2010. godine bila je IT ekspert INTERPOL-ove komisije za kontrolu dokumenata. Danas je vodeći auditor za ISO 27001, ISO 22301 i ISO 20000 norme te radi kao vanjski suradnik za TÜV NORD certifikacijsku kuću. Autorica je više stručnih radova iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti, predavač na niz međunarodnih konferencija te uspješno vodi privatnu tvrtku Privatnost koja je specijalizirana u području zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

 

 
Žad Deljkić - Natjecanja u informacijskoj sigurnosti PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Natjecanja u informacijskoj sigurnosti

koje će održati mag.ing.comp. Žad Deljkić,

srijedu, 13. rujna 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

Predavanje će dati odgovore na pitanja kao što su:

 • Čemu služe natjecanja u informacijskoj sigurnosti?
 • Tko mogu biti natjecatelji?
 • Kakvih sve vrsta natjecanja ima?
 • Ako još ne znam ništa o IS, koliko mi treba da se pripremim za prvo natjecanje?
 • Ima li natjecanja u RH?
 • Mogu li sudjelovati u pripremi natjecanja?
 • Kakva oprema treba za natjecanje?
 • Kakva oprema treba za organiziranje natjecanja?
 • Nije li poticanje takvih natjecanja zapravo poticanje na kažnjiva djela?
 • Ne stvaraju li se tako budući loši hakeri?
 • Kakvih sve zadataka ima na natjecanju?
 • Postoje li natjecanja za pojedince i natjecanja za timove?
 • Pomaže li natjecanje kod traženja posla?

 

 

Žad Deljkić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i suradnik je na brojnim projektima iz domene računalne sigurnosti. Područja od posebnog interesa su mu razvoj exploita i sudjelovanje na CTF natjecanjima informacijske sigurnosti.

 

 
 
 
 
 
 

Prezentaciju predavanja možete preuzeti ovdje.

 
Hrvoje Domitrović i Sanja Grubeša - Audio forenzika PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Audio forenzika

koje će održati prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović, profesor na Zavodu za Elektroakustiku FER i

dr. sc. Sanja Grubeša, post. doc. na Zavodu za Telekomunikacije FER

utorak, 13. lipnja 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

U predavanju će biti prikazana organizacija rada u laboratoriju za audio forenziku: od zaprimanja materijala-dokaza, njihove analize do analize snimki svjedoka ili optuženika za koje se traži vještačenje.

Hrvoje Domitrović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu 1981., magistrirao 1987.,a doktorirao na FER-u 1997. godine disertacijom iz područja evaluacije kvalitete audio sustava s perceptualnim kodiranjem. U sedmom desetljeću 20. stoljeća pohađa i završava osnovnu i  srednju glazbenu školu "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu s glavnim predmetima violoncello i fagot. Od 1982. radi u tvornici "Nikola Tesla" u Zagrebu na razvoju sklopova i uređaja za digitalni prijenos govora. Od 1986. do 1991. godine radi na Hrvatskom radiju kao glavni inženjer zadužen za uvođenje digitalne audiotehnike u radiodifuziju zvuka. Od 1991. godine radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na Zavodu za elektroakustiku gdje drži nastavu iz područja akustike i audiotehnike. Područje znanstvenoistraživačkog rada pokriva prostornu akustiku, zaštitu od buke i digitalnu radiodifuziju zvuka. Prof. Domitrović je jedan od četiri pokretača i osnivača Hrvatske sekcije Audio Engineering Society-a, te njen predsjednik od 1997. do 2000. Član je ELMAR (Hrvatsko društvo Elektronika u pomorstvu), ASA (Acoustical Society of America), EAA (European Acoustical Association) i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Predsjednik je tehničkog odbora E-TO 100 (Audio, video i multimedijski sustavi) pri HZN-u. Sudjeluje u međunarodnim programskim odborima znanstvenih konferencija, član je dvaju uredničkih odbora znanstvenih časopisa te sudjeluje kao recenzent u većem broju inozemnih časopisa.

Sanja Grubeša rođena je 23. prosinca 1980. godine u Rijeci. Nakon završene osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Delnicama, srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Zagrebu u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, gdje je maturirala 1999. godine. Iste godine upisala je Fakultet elektrotehnike i računarstva, na kojem je 2004. diplomirala na Zavodu za elektroakustiku kod mentora prof. dr. sc. Hrvoja Domitrovića na temi ''Simulacija širenja zvuka u prostoru''. Od 2004. do 2015. godine radi na Zavodu za elektroakustiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva kao znanstveni novak. U srpnju 2011. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom ''Optimizacija parametara bukobrana numeričkim postupcima''. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti i polju elektrotehnike izabrana je 14. veljače 2013. godine. Od 01. listopada 2015. godine radi na projektu ''Komunikacije usmjerene čovjeku u pametnim mrežama’’.

 

 

 
Nikola Protrka - Trendovi iz domene računalnog kriminaliteta PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Trendovi iz domene računalnog kriminaliteta

koje će održati Nikola Protrka, univ.spec.inf., struč.spec.krim,

viši predavač na Visokoj policijskoj školi
srijedu, 10. svibnja 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 

 

Predavanje će dati prikaz raznih tema koje spadaju u domenu kaznenih djela računalnog kriminaliteta ili zaštite osobnih podataka na internetu.

Cilj je predavača podizanje svjesnosti o pitanju anonimnosti online a prezentirati će se najčešći načini zlouporabe računalnih sustava, kao i preporuke za podizanje razine samozaštitnog ponašanja. Prikazat će se također i opcije First Responder-a u slučaju otkrivanja nedozvoljenih aktivnosti, kako bi se maksimalno sačuvali elektronički tragovi koji na sudu mogu postati elektronički (digitalni) dokazi.

 

 

Nikola Protrka radi na Visokoj policijskoj školi te je nositelj i izvoditelj nastave kolegija Forenzika digitalnih dokaza, Kriminalistička metodika - složeniji slučajevi i Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta. Izabran je u nastavno zvanje višeg predavača.

Kao gost predavač sudjeluje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu - Pravnom fakultetu, kolegij Pravna informatika te na visokom učilištu Algebra sudjeluje u nastavi iz kolegija Sigurnost, privatnost i etičnost digitalnih podataka. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu imenovan stalnim sudskim vještakom za informatiku. Voditelj podružnice elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije i informatika Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.

Objavljuje članke u znanstveno-stručnim časopisima i knjigama u području elektroničkih (digitalnih) dokaza, kibernetičkog kriminaliteta (cybercrime), računalnog kriminaliteta, računalne sigurnosti, zaštite osobnih i poslovnih podataka i informacijskih sustava te raznih vrsta ICT vještačenja.

 

 
Ivo Sluganović - Biometrijska provjera autentičnosti korisnika PDF Ispis E-mail

 

Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Korištenje refleksivnih pokreta očiju za brzu biometrijsku provjeru autentičnosti korisnika

koje će održati mag.ing. Ivo Sluganović

student treće godine doktorskog studija računalnih znanosti na Sveučilištu Oxford,
srijedu, 19. travnja 2017. u 16:00 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
Tehnologija za praćenje pokreta očiju u posljednjih nekoliko godina postala je iznimno popularna kao sučelje između korisnika i mnogih elektroničkih uređaja. Obzirom da su oči brze, responzivne i da u sebi sadrže informacije jedinstvene svakom pojedincu, analiza značajki pokreta očiju naročito je atraktivna za provjeru autentičnosti korisnika koja ne mora zahtjevati veliki napor.
 
Ovaj rad temelji se na ideji da, iako većinu pokreta očiju radimo svjesno, određeni se refleksivni pokreti očiju mogu predvidljivo potaknuti specifičnim vizualnim stimulusima te precizno mjeriti.
U njemu predstavljamo interaktivni vizualni stimulus koji učinkovito izaziva takve refleksivne pokrete i podržava računanje pouzdanih biometrijskih značajki u periodima od svega nekoliko sekundi, bez zahtjevanja da korisnik pamti ikakve podatke ili izvršava kompleksne misaone radnje kao što je to često slučaj sa sustavima provjere autentičnosti.
Dodatno, ovakav se stimulus može učiniti jedinstvenim tijekom svakog pokušaja provjere autentičnosti i na taj način uklopiti u biometrijski sustav koji podržava upit-odgovor tip protokola.
Ovo nam omogućuje da spriječimo napade u kojima napadač jednostavno ponovi jednom snimljen pokušaj provjere autentičnosti, što je najčešći smjer zaobilaženja srodnih sustava.
 
Evaluacija performansi i sigurnosnih svojstava sustava pod nekoliko scenarija napada pokazuje da predloženi sustav premašuje rezultate koje su postigli raniji sustavi temeljeni na pokretima očiju, kako po manjim greškama, tako i po brzini provjere autentičnosti.

 

mag. ing. Ivo Sluganović student je treće godine doktorskog studija računalnih znanosti na Sveučilištu Oxford.
Njegovo trenutno istraživanje iz provjere autentičnosti korisnika ima za cilj iskoristiti specifičke karaketistike ljudske neurofiziologije kako bi se dizajnirali sustavi koji su ujedno sigurni i jednostavni za korištenje.
 
Prije odlaska na Oxford, Ivo je završio FER (Obradba Informacija), bio na praksama u Facebooku i Googleu te pokrenuo startup poduzeće Vibby.
 
Ivo će nam u svom predavanju prezentirati dio svog dosadašnjeg istraživačkog rada, prezentiranog na ACM CCS 2016 konferenciji, jednog od najznačajnijih svjetskih konferencija u području sigurnosti sustava.

 

Preuzimanje prezentacije predavanja

 
<< Početak < « 1 2 3 4 » > Kraj >>

Stranica 2 od 4

Copyright © 2011 CIS.hr - Centar informacijske sigurnosti. Sva prava pridržana.

Powered by
";
*/ ?>