Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Zašto vjerovati kriptografskim protokolima?

koje će održati doc.dr.sc. Ante Đerek
sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva
srijedu, 28. Rujna 2016. u 15:30 sati dvorani D-160 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 
 

Predavanje i diskusija nakon njega će tražiti odgovore na pitanja:

  • što su kriptografski protokoli i za koju svrhu se koriste?
  • Koliko su zapravo sigurni kriptografski protokoli i koji su česti napadi?
  • Kakve garancije nam pružaju kriptografski protokoli?
  • Na koji način se možemo uvjeriti u svojstva kriptografskih protokola?
 
 
 

Doc.dr.sc. Ante Đerek je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Doktorirao je računarske znanosti na Sveučilištu Stanford u Sjedinjenim Američkim Državama 2007. godine. Od 2006. do 2012. godine radi u tvrtci Google Inc. kao viši inženjer u timu za informacijsku sigurnost. Područje njegovog znanstvenog rada je primjena formalnih metoda u računalnoj sigurnosti, privatnosti i kriptografiji

 
 

 

 

Preuzimanje prezentacije predavanja