Certifikat je službena potvrda da osoba ili organizacija posjeduje određena znanja i vještine. U ovom dokumentu navedeni su najpoznatiji certifikati s područja informacijske sigurnosti. Osim certifikata, dokument opisuje koja znanja i edukaciju pojedini certifikat donosi, koji su preduvjeti za dobivanje certifikat te koja organizacija dodjeljuje pojedini certifikat. Detalji o organizacijama koje certificiraju na području informacijske sigurnosti, kao što su čime se organizacija bavi i koje još certifikate dodjeljuje, dani su u nastavku teksta. Dokument sadrži i certifikatore u Hrvatskoj te su nabrojani certifikati koji se nude uz okvirne cijene.

Certifikat je službena potvrda da osoba posjeduje određena znanja i vještine. Često se koriste u računalnoj industriji za dokazivanje poznavanja određenih proizvoda i tehnologija. Certificirati se može osoba ili cijela organizacija. Ako se osoba želi certificirati, dužna je zadovoljiti određene preduvjete koje certifikat propisuje i položiti najčešće pismeni ispit kojim dokazuje znanja na području na kojem se certificira. Organizacija može dobiti certifikat ako je njezino poslovanje u skladu s normama koje propisuje certifikat.

Na području informacijske sigurnosti organizacija može dobiti certifikat i taj certifikat dokazuje da organizacija posluje u skladu s normom ISO 27001. Certifikati s područja informacijske sigurnosti koje osoba može dobiti pružaju znanja kao što su: ethical hacking, kontrola pristupa, sigurnost sustava i mreže, testiranje informacijske sigurnosti i slično.Poznatiji certifikati s područja informacijske sigurnosti su CISSP (Certified Information System Security Professional), GIAC (Global Information Assurance Certification), C|EH(Certified Ethical Hacker), CISM(Certified Information Security Manager), Cisco Career Certifications i slični

Organizacije u svijetu koje se bave educiranjem i certificiranjem na području informacijske sigurnosti su: (ISC)2 (International Information System Security Certification Consortium), SANS Institute (SysAdmin, Audit, Networking and Security), EC-Council (Council of E-Commerce Consultants), CompTIA+ (Computing Technology Industry Association), ISACA (Information Systems Audit and Control Association), ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies), CREST (Council of Registered Ethical Security Testers) i Cisco.

U Hrvatskoj se neki od tih certifikata mogu dobiti na licenciranim akademijama za edukaciju I certifikaciju. Akademija na kojoj se može dobiti najveći broj certifikata je Učilište Algebra, dok se Cisco certifikati mogu još dobiti i na Cisco akademijama kao što su NetAkademija, CARNet te Edunet akademije.