Prema istraživanjima jedna od pet tvrtki doživi prekid ili značajan poremećaj u odvijanju poslovnih procesa, svake godine. Jednostavnije je ne činiti ništa i nadati se da će se nezgoda dogoditi nekome drugom, međutim u današnjem vremenu tvrtke sve više shvaćaju da je potrebno planirati odgovor na neželjene događaje.

Prekidi u poslovanju mogu tvrtku dovesti do propasti čak i ako se to ne dogodi trenutno.

Na današnjem kompetitivnom tržištu čak i kratak prekid u odvijanju poslovnih procesa može dovesti do pada vjerodostojnosti tvrtke u očima klijenata odnosno gubitka ugleda tvrtke. Tako dolazi do dugoročnih financijskih gubitaka koji nisu odmah vidljivi, ali se na kraju mogu pokazati odlučujućima.

Ovaj dokument pruža pregled cjelokupnog ciklusa upravljanja kontinuitetom poslovnih procesa u svim njegovim glavnim fazama.

Prekidi u odvijanju poslovnih procesa mogu tvrtkama nanijeti ozbiljne financijske gubitke. Ti gubici mogu biti vidljivi odnosno mjerljivi odmah, međutim mogu biti trenutno zanemarivi ili neprimjetni, ali dugoročno se pokazati presudnima za poslovanje tvrtke.

Planiranje odnosno upravljanje kontinuitetom poslovnih procesa (eng. Business continuity planning, BCP ili Business continuity management, BCM) je proces izrade i dorade logističkog plana koji daje smjernice kako izbjeći, ublažiti, te u slučaju najgoreg, oporaviti se odnosno ponovno pokrenuti poslovanje nakon kraha uzrokovanog nezgodom. Neke od tih nezgoda mogu biti poplave, požari, pandemije ili epidemije zaraznih bolesti i slične prirodne sile. U drugu vrstu događaja sa znatnim utjecajem na poslovanje tvrtke spadaju, na primjer, gubitak dobavljača sirovina na kojima se zasniva poslovanje tvrtke, kvarovi informatičke i mrežne opreme nužne za vođenje poslovnih procesa, ili gubitak važnih podataka.

Za donošenje logističkog plana za upravljanje poslovnim procesima tvrtke prilikom događaja koji mogu negativno utjecati na poslovanje, treba proći kroz nekoliko ključnih radnji. Odnosno u ciklusima treba prolaziti redovito kroz te radnje kako bi plan bio u skladu sa promjenama u poslovanju tvrtke ali i na tržištu, te tako ostao učinkovit.

Ti radnje su redom: analiza, izrada rješenja, provedba rješenja te provjera rješenja i prilagodba rješenja promjenama.

Jedan od rezultata analize jest podjela poslovnih i organizacijskih procesa na ključne i periferne, odnosno identifikacija ključnih poslovnih procesa za uspješno poslovanje tvrtke. To su poslovni procesi koje treba u najkraćem mogućem roku ponovno uspostaviti u slučaju prekida poslovanja.

Nakon analize poslovanja i rizika za poslovanje slijedi izrada logističkog plana za upravljanje kontinuitetom poslovnih procesa. Odnosno dokumentiranje koraka koje je potrebno proći u slučaju nezgode te načina kako osigurati što brži oporavak poslovanja. Prema podacima dobivenim analizom poslovanja i rizika za tvrtku izrađuje se priručnik za djelovanje u slučaju nezgode i potrebe za ponovnim pokretanje poslovanja ili nekih poslovnih procesa.

Provođenje plana je faza u kojoj se u suštini prate i provode smjernice za ponovnu uspostavu poslovanja koje stoje u samom logističkom planu za ponovnu uspostavu poslovnih procesa.

Održavanje relevantnosti samog plana sastoji se od tri dijela. Sve provjere i promjene plana odvijaju se periodično a dijelimo ih na: provjeru i promjenu podataka o samoj tvrtki, ustroju i djelatnicima te distribuciju promijenjene inačice plana odgovornim djelatnicima, odnosno timu za upravljanje; Provjeru tehničkih rješenja za određene prijetnje, navedene u samom planu; Provjeru procesa za ponovno uspostavljanje poslovanja.

Sa porastom veličine tvrtke, te obujma njenog poslovanja, raste i složenost upravljanja kontinuitetom poslovnih procesa. Sam plan za ponovnu uspostavu poslovanja i poslovnih procesa nužan je, u nekom obliku za svaku tvrtku, barem za najčešće oblike rizika poslovanju. U malim tvrtkama sa nekoliko zaposlenika, nedostatak fizičkog priručnika u slučaju „katastrofe“ možda nije ni nužan jer koordinacija i komunikacija među djelatnicima nije toliko zahtjevna, Takvim tvrtkama je možda i dovoljna jedna osoba za održavanje ključnih podataka o poslovanju, kao što je popis klijenata i dobavljača. Svejedno kao najosnovniji dio upravljanja kontinuiteta poslovnih procesa su sigurnosne kopije tih podataka po mogućnosti na udaljenom mjestu. Međutim kod većih organizacija provedba plana za upravljanje kontinuitetom poslovnih procesa je značajno zahtjevnija i zahtjeva unajmljivanje profesionalaca za njegovu provedbu i temeljite provjere.