Korisnički alati

Site alati


forenzika_naslovnica

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

forenzika_naslovnica [2015/01/21 13:37] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Računalna forenzika ======
  
 +
 +===== Uvod =====
 +Porastom broja korisnika osobnih računala povećala se i mogućnost iskorištavanja ljudi putem računala. Računalna forenzika je znanost koja se bavi otkrivanjem,​ sprječavanjem,​ analiziranjem i istraživanjem računalnih zločina. Područja istraživanja računalne forenzike uključuju web forenziku, forenziku podataka, forenziku dokumenata, mrežnu forenziku te forenziku mobilnih uređaja. ​
 +
 +[[pitanja_forenzika|{{:​sova.jpg|Provjeri svoje znanje kvizom!}}]]\\ ​
 +
 +{{:​forenzika_naslovnica.pdf|Pregled stranice}}
 +
 +
 +===== Teorija oko forenzike =====
 +
 +==== ZAKONSKI OKVIR====
 +Zločin počinjen pomoću bilo kakvog računala naziva se kibernetičkim ili računalnim kriminalom (eng. //​cybercrime//​) i u posljednjih je nekoliko desetljeća bilo potrebno stvoriti nove odnosno prilagoditi postojeće zakone ovoj vrsti zločina. U Hrvatskoj je prihvaćena [[http://​www.poslovniforum.hr/​info/​konvencija.asp|Konvencija o kibernetičkom kriminalu]],​ preuzeta u sklopu prilagodbe hrvatskih zakona pravnoj stečevini Europske unije.
 +
 +[[zakoni_forenzika|Saznaj više o zakonskom okviru]]\\ ​
 +
 +
 +
 +==== CERTIFICIRANJE ====
 +U svijetu postoje organizacije koje izdaju certifikate za pojedina područja računalne forenzike. Ispitni postupak za dobivanje certifikata se standardno sastoji od pitanja vezana uz //​hardware//,​ //​software//​ te zakone u državi u kojoj se polaže ispit. U Hrvatskoj se obrazovanjem budućih forenzičara bavi samo [[http://​www.insig2.hr/​|INsig2]] u Zagrebu, ovlašteni forenzički centar za regiju bivše Jugoslavije.\\ ​
 +
 +Neki od dostupnih certifikata u svijetu su:
 +    * [[http://​www.giac.org|GIAC]] certificiran forenzički analitičar ([[http://​giac.org/​certifications/​forensics/​gcfa.php|GCFA]],​ //The GIAC (Global Information Assurance Certification) Certified Forensics Analyst//), ANSI/​ISO/​IEC 17024 akreditiran certifikat, ​
 +    * [[http://​www.isfce.com|ISFCE]] CCE (//The International Society of Forensic Computer Examiners Certified Computer Examiner//)
 +    * [[http://​www.iacertification.com|IACRB]] CCFE (//​Information Assurance Certification Review Board Certified Computer Forensics Examiner//)
 +    * [[http://​www.iacis.com|IACIS]] CFCE (//The International Association for Computer Information Systems Certified Forensic Computer Examiner//)
 +    * indijski [[http://​www.ifsindia.in|IFS]] (//Intense Forensic Services//) //Cyber Forensic, Cyber Law, Cyber Crime// i //Cyber Security// certifikati
 +    * [[http://​www.eccouncil.org|EC-Council]] //Certified Ethical Hacker//
 +    * Certifikati pojedinih tvrtki, npr. [[http://​www.guidancesoftware.com/​computer-forensics-training-ence-certification.htm|EnCE]] Certification Program softverskog alata EnCase
 +
 +[[certifikati_forenzika|Pogledaj primjere pitanja na ispitu za CCE certifikat]]
 +
 +===== Forenzika u praksi =====
 +
 +==== GRANE RAČUNALNE FORENZIKE ====
 +Računalna forenzika je obitelj forenzičkih znanosti koja se bavi istraživanjem računalnih sustava, kao što su osobna i prijenosna računala, mobilni telefoni, digitalne kamere, vanjski diskovi, GPS uređaji, mrežni uređaji pa čak i uređaji za kopiranje ukoliko imaju internu memoriju. Standardno se dijeli na slijedeće grane:\\ \\ 
 +    * [[data_forenzika|forenzika podataka]] (eng. //data forensics//​)
 +    * [[document_forenzika|forenzika dokumenata]] (eng. //document forensics//​)
 +    * [[network_forenzika|mrežna forenzika]] (eng. //network forensics//​)
 +    * [[mobile_forenzika|forenzika mobilnih uređaja]] (eng. //mobile forensics//​)
 +    * [[email_web_forenzika|e-mail i web forenzika]] ​
 +
 +==== TIJEK FORENZIČKE ISTRAGE ==== 
 +
 +Tijekom forenzičke istrage bitno se pridržavati određenih koraka. Oni nisu zakonski obvezujući već su oblikovani na temelju dugogodišnjeg iskustva forenzičkih istražitelja s ciljem da se smanji mogućnost previđanja bitnih detalja koji bi mogli utjecati na konačni ishod istrage.\\ \\ 
 +Alati koje svaki forenzičar mora imati.\\ \\ 
 +Računalna forenzika je više od analize blokova podataka. Riječ je o efektivnom skupljanju, analizi i izvještavanju o korištenim postupcima i nalazima. Iskusni istražitelj zna da je svaki korak bitan kako bi njegov slučaj imao željeni kraj.
 +
 +[[tijek_istrage_forenzika|Saznaj više o tijeku forenzičke istrage]]
 +
 +==== PRIPREMA PRIJE IZLASKA NA TEREN ====
 +Prije same analize, istražitelj mora biti upoznat sa svim mogućnostima koje ga možda čekaju u stvarnom svijetu. To znači da mora znati kakvi uređaji sve postoje i kakvu potporu zahtjevaju te posebnosti različitih operacijskih sustava.
 +
 +  * **Hardware**\\ Danas postoji toliko različitog sklopovlja da ga je nemoguće cijelog pokriti u ovom članku. Stoga će se pružiti generalni pregled tipova sklopovlja koji se može očekivati u forenzičkim istragama.\\ \\ [[hardware_forenzika|Pregled sklopovlja]]
 +
 +  * **Software**\\ Iako većina korisnika danas koristi operacijski sustav Windows, nikako se ne smiju zaboraviti druge opcije, prvenstveno Linux i Mac OS. Istražitelj mora znati kako koji sustav radi, gdje pohranjuje podatke i što se sve može izvući s njega. Operacijski sustav se ponaša kao redatelj i tumač između korisnika i softvera i hardvera na računalu. Različiti operacijski sustavi drugačije funkcioniraju i istražitelj će koristiti drugačije metode i alate za pojedini OS.\\ \\ [[software_forenzika|Pregled operacijskih sustava]]
 +
 +==== VRSTE NAPADA ====
 +
 +[[vrste_napada_forenzika|Vrste napada]]
 +
 +==== SKUPLJANJE PODATAKA ====
 +
 +Prilikom dolaska na mjesto zločina/​istrage,​ prvo što istražitelj treba napraviti je zaključiti što bi sve moglo poslužiti kao dokaz. Nakon toga se identificirani podaci skupljaju te se poduzimaju mjere kako bi ostali nepromijenjeni prije i za vrijeme analize. Ključni koraci su dakle:
 +  * [[identifikacija_dokaza_forenzika|IDENTIFIKACIJA DOKAZA]]
 +  * [[skupljanje_dokaza_forenzika|SKUPLJANJE PODATAKA]]
 +    * [[volatile_data_forenzika|Skupljanje promjenjivih podataka]]
 +    * [[image_forenzika|Uzimanje slike sustava]]
 +  * [[cuvanje_dokaza_forenzika|ČUVANJE SKUPLJENIH PODATAKA]]
 +  * [[analiza_dokaza_forenzika|ANALIZA PODATAKA]]
 +    * [[mrezni_alati_forenzika|Alati za mrežnu analizu]] ​
forenzika_naslovnica.txt · Zadnja izmjena: 2015/01/21 13:37 (vanjsko uređivanje)